top of page

Advanced Drives 
          and Automation

Siemens Partner

BRAINICS TECHNOLOGY

IMG_7178
IMG_7186
S__36225067
S__36225063
S__36225062
S__36225069
S__36225066
S__36225068
S__36225082
S__36225070
S__36225084
S__36225086
S__36225087
S__36225081
S__36225071
S__36225073
S__36225074
S__36225075
S__36225076
S__36225077
S__36225079
S__36225080
S__36225078
S__36225085
S__36225065
S__36225064
IMG_7184
IMG_7185
IMG_7180
IMG_7182
IMG_2488

SERVICES

IM2015100013DF_300dpi.jpg
Automations and Drives

 ●  งานติดตั้งและทดสอบ Drive ทั้ง DC Drive, AC Drive และ Servo Drive

 ●  งานวิเคราะห์ หาสาเหตุ ซ่อมแซม ในกรณีมีความผิดปกติกับมอเตอร์หรือ Drive

 ●  งานวิเคระห์การใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อหาแนวทางและวิธีการในการประหยัดพลังงาน

 ●  งานบริการตรวจบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า

 ●  งานให้คำปรึกษา วิจัยพัฒนา ออกแบบ อุปกรณ์ควบคุมหรือแสดงผล ตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ

IM2015100232PD_300dpi.jpg
Service and Repair

●  งานบริการหลังการขาย ได้แก่การรับประกัน งานซ่อม ฯลฯ

IM2015100027PD_300dpi.jpg
Training

●  การอบรมในเรื่องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนมอเตอร์ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ

SERVICES

ABOUT

       บริษัท เบรนนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยกลุ่มวิศวกรผู้ชำนาญงานทางด้านไฟฟ้า อีเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมและอีเล็กทรอนิกส์กำลัง   

       ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าได้แก่ ระบบควบคุมอัตโนมัติ มอเตอร์ ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม

       ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์ SIEMENS เรามีสินค้าที่เก็บไว้พร้อมที่จะจัดส่งและให้บริการสำหรับการใช้งานอย่างเพียงพอ

       บริษัทฯ มีงานบริการเป็นที่ปรึกษา รับปรับปรุงเครื่องจักรหรือขบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มกำลังผลิต ลดการใช้พลังงาน ด้วยบุคลากรที่มีความพร้อม มีการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง ยังมีงานบริการหลังการขายเช่น การติดตามดูผลหลังการใช้งาน งานซ่อม งานบำรุงรักษาและจัดอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนมอเตอร์ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ

       ปัจจุบันมีลูกค้าที่ไว้วางใจ ใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องมากมายในหลากหลายอุตสหกรรม เช่น อุตสาหกรรมโลหะ ปูน กระเบื้อง กระดาษ ปิโตรเคมี ไม้ ยาง น้ำตาล บรรจุภัณฑ์ ยานยนต์ อีเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

       ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมายาวนาน ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและเข้าใจรับรู้ความต้องการของลูกค้า บวกกับอุปกรณ์ที่มีคุณภาพความน่าเชื่อถือในระดับโลก ผลที่ได้คือทางเลือกที่มอบประโยชน์สูงสุด ผลงานที่สมบูรณ์แบบ ตามมาตรฐานวิศวกรรมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

ABOUT

BRAINICS  TECHNOLOGY

logo.png
PRODUCT

PRODUCT

SIEMENS AC CONVERTER

siemens-drives-family-2.png

SIEMENS MOTORS

simotics-gp-05.jpg

SIEMENS HMI&PLC

SIEMENS DC CONVERTER

SIEMENS LOW VOLTAGE PRODUCT

logo.png

CONTACT

สอบถามข้อมูล

Phone: (662)5170211-3 ,  Fax: (662)517-0214

Thanks for submitting!

Head Office

7 ซอยรามคำแหง 187/1 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

  • Facebook
CONTACT
bottom of page