top of page

Advanced Drives 

          and Automation

Siemens Partner

BRAINICS TECHNOLOGY

IMG_7178
IMG_7186
S__36225067
S__36225063
S__36225062
S__36225069
S__36225066
S__36225068
S__36225082
S__36225070
S__36225084
S__36225086
S__36225087
S__36225081
S__36225071
S__36225073
S__36225074
S__36225075
S__36225076
S__36225077
S__36225079
S__36225080
S__36225078
S__36225085
S__36225065
S__36225064
IMG_7184
IMG_7185
IMG_7180
IMG_7182
IMG_2488

SERVICES

IM2015100013DF_300dpi.jpg
Automations and Drives

 ●  งานติดตั้งและทดสอบ Drive ทั้ง DC Drive, AC Drive และ Servo Drive

 ●  งานวิเคราะห์ หาสาเหตุ ซ่อมแซม ในกรณีมีความผิดปกติกับมอเตอร์หรือ Drive

 ●  งานวิเคระห์การใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อหาแนวทางและวิธีการในการประหยัดพลังงาน

 ●  งานบริการตรวจบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า

 ●  งานให้คำปรึกษา วิจัยพัฒนา ออกแบบ อุปกรณ์ควบคุมหรือแสดงผล ตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ

● Installation and testing of DC Drive, AC Drive and Servo Motor

 ●  Analysis, root cause finding and repairing in case something went wrong with motor or drive system

 ●  Energy audit, Analysis of energy, inspection and survey for finding the energy saving solution

 ●  Maintenance & Checking service of Machine and electrical system

 ●  Consultancy service , developing research, design of control equipment or displaying screen as user need.

IM2015100232PD_300dpi.jpg
Service and Repair

 

●  งานบริการหลังการขาย ได้แก่การรับประกัน งานซ่อม ฯลฯ

- After sale services such as insurance, repair etc.

IM2015100027PD_300dpi.jpg
Training

 

●  การอบรมในเรื่องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนมอเตอร์ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ

- Motor drive system seminar in both theoretical and practical

SERVICES

ABOUT

       บริษัท เบรนนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยกลุ่มวิศวกรผู้ชำนาญงานทางด้านไฟฟ้า อีเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมและอีเล็กทรอนิกส์กำลัง   

       ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าได้แก่ ระบบควบคุมอัตโนมัติ มอเตอร์ ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม

       ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์ SIEMENS เรามีสินค้าที่เก็บไว้พร้อมที่จะจัดส่งและให้บริการสำหรับการใช้งานอย่างเพียงพอ

       บริษัทฯ มีงานบริการเป็นที่ปรึกษา รับปรับปรุงเครื่องจักรหรือขบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มกำลังผลิต ลดการใช้พลังงาน ด้วยบุคลากรที่มีความพร้อม มีการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง ยังมีงานบริการหลังการขายเช่น การติดตามดูผลหลังการใช้งาน งานซ่อม งานบำรุงรักษาและจัดอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนมอเตอร์ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ

       ปัจจุบันมีลูกค้าที่ไว้วางใจ ใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องมากมายในหลากหลายอุตสหกรรม เช่น อุตสาหกรรมโลหะ ปูน กระเบื้อง กระดาษ ปิโตรเคมี ไม้ ยาง น้ำตาล บรรจุภัณฑ์ ยานยนต์ อีเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

       ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมายาวนาน ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและเข้าใจรับรู้ความต้องการของลูกค้า บวกกับอุปกรณ์ที่มีคุณภาพความน่าเชื่อถือในระดับโลก ผลที่ได้คือทางเลือกที่มอบประโยชน์สูงสุด ผลงานที่สมบูรณ์แบบ ตามมาตรฐานวิศวกรรมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

        Brainics Technology Co., Ltd. established since 1989 by engineering expert team in electrical, electronic, control system and power electronic.

        We  supply the products such as automation control system, motor, motor drive system in industrial factory. Currently, Brainics Technology Co., Ltd. is the authorized distributor of SIEMENS  products.

        Our stocks are available and ready to support and serve the service sufficiency.

        Our consultancy services are modification the machine or increasing production and productivity process and energy saving by our expert team with strong experience who has developed their knowledges and skills continuously.

We also provide after sales services such as following up the result, repairing, maintenance and motor

         At the moment, we have many reliable customers who satisfied with our products and services continuously from many industries such as metal, cement, tile, paper, petrochemical, wood, rubber, sugar, packaging, automotive and electronic etc.

         With our many years of experiences in the market enable us the truly technical expert who is fully understand customer need plus high quality products of world class trusted brands.  Delivered perfect result by engineering standard which match with customer need.

ABOUT

BRAINICS  TECHNOLOGY

logo.png
PRODUCT

PRODUCT

SIEMENS AC CONVERTER

siemens-drives-family-2.png

SIEMENS MOTORS

simotics-gp-05.jpg

SIEMENS HMI&PLC

SIEMENS DC CONVERT

SIEMENS PRODUCT LOW-VOLTGE

CONTACT

สอบถามข้อมูล

Phone: (662)5170211-3 ,  Fax: (662)517-0214

Thanks for submitting!

Head Office

7 ซอยรามคำแหง 187/1 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510                                              

7 Soi Ramkhamhaeng 187/1,Ramkhamhaeng Road,Minburi,
MinBuri,Bangkok 10510

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
CONTACT
logo.png
bottom of page